Covid-19

Als gevolg van de nieuwe maatregelen, mogen we enkel trainen met maximum 4 personen op het ganse oefenplein. Dit is inclusief de instructeur.

Voorlopig gaan daarom enkel de prépuppy klas en de puppyklas door.

Wie zich hiervoor wil inschrijven, gelieve contact te nemen met onze hoofdinstructeur Erwin Erdbruggen via mail: erwin.erdbruggen@gmail.com.